De deuren van “Silo” staan om de week op vrijdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur voor jongeren uit de 1ste en 2de klas van de middelbare school open. Voor de pauze wordt er een bijbelgedeelte behandeld uit het H.G.J.B. jeugdblad “Pit”. Na de pauze wordt er een quiz of spel gedaan. Dit wordt verzorgd door één of twee leden.

Contactpersoon: Adriaan Verdoold, 06-31046265
email adres: clubjustfriends@hervormdpolsbroekenvlist.nl