J. Aantjes, West Vlisterdijk 11 Vlist, 0182 – 501427
K.C. den Besten, Dorp 48 Polsbroek, 0182 – 309909
J. Hogendoorn, Oost Vlisterdijk 44 Vlist, 0182 – 384290
B. Meerkerk, Dorp 81 Polsbroek, 0182 – 309884
K. van der Mel, R A van Amstelstraat 1 Polsbroek, 0182 – 309772
H.C. Snoek, Bonrepas 6 Vlist, 0182 – 309489

Jeugdambtsdragers:
H. Snoek, jeugdouderling
C. Verweij, jeugddiaken
emailadres: jeugdraad@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Scriba:
M. Bogaard, Heer willem van Egmondstraat 30, 0182 – 309775
emailadres: scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl