Twee keer per jaar wordt deze gemeentegids bij alle leden van onze gemeente thuisbezorgd. Hierin vindt u o.a. een meditatie, een interview, achtergrondinformatie en een kinderhoek. In deze gids kan ook informatie opgenomen worden waarvoor in “De Bazuin” de ruimte beperkt is.

De redactie wordt gevormd door:
– Margreet Maaijen, Dorp 88, 0182 – 600577
– Petra de Jong
– Elsbeth Kentie
– Wim Dekker (diaken)

email: poolshoogte@hervormdpolsbroekenvlist.nl